Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Γιατί έτσι

Countless times I trusted you,
I let you back in,
Knowing… Yearning… you know
I should have run but I stayed

Maybe I always knew,
My fragile dreams would be broken for you.

Today I introduced myself,
To my own feelings,
In silent agony, after all these years,
They spoke to me… after all these years

Maybe I always knew…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Are you talking to me?